smc
Search Your Property / मिळकत शोधा
पेठेचे नाव
मिळकत क्रमांक
मिळकतदाराचे नाव
बिल पाठविण्याचा पत्ता
नागरिकांना नम्र सूचना :-
"मिळकतींचे प्रॉपर्टी कार्ड , दफ्तरी हुकूम " संबंधी कागदपत्रे अपलोड करण्याचे काम सोमनपा तर्फे सुरु असून डाउनलोड केलेल्या कागदपत्रांमधे काही त्रुटी आढळल्यास तक्रार नोंदविण्याची सुविधा या पोर्टलवरच देण्यात आली आहे. सदर तक्रार फक्त ऑनलाईन स्वरुपातच स्विकारली जाईल याची नोंद घ्यावी.
- मालमत्ता कर विभाग
सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर